Vaasalaisia.info kolumnipalvelu
Lue aktiivisten vaasalaisten kirjoituksia ja aloita itsekin kirjoittaminen!
Kolumnipalvelun etusivu
Puolueet:

Kokoomus   

Sosiaalidemokraatit   

Vihreät - De Gröna   

Pro Vaasa   

Sitoutumaton kolumnisti   

Keskustapuolue   

Perussuomalaiset   

Kristillisdemokraatit   

Vasemmistoliitto   

SKP   

RKP   

Itsenäisyyspuolue   

Senioripuolue.fi   


Sosiaalidemokraatit
Puolueen ehdokkaat:

Marjatta Vehkaoja

Jorma Kivimäki

Erkki Teppo

Matias Mäkynen

Sini Karjalainen

Pekka Perälä

Sini Horttanainen

Ulla Pihlajamäki

Tom Lindell
Hanna Lähde

Mataleena Kalliokoski

Piia Yli-Heikkuri
Arja Miettinen

marjatta vehkaoja
Arttu Uhlgren
 

 

Kolumnit selaimeesi
RSS-Syötteellä!

 

 

 

 

Marjatta Vehkaoja - Sosiaalidemokraatit

Katse Kondiksesta kokonaisuuteen  
Lisätty: 23.9.2008

Lue kirjoittajan kaikki kolumnit! >>
Liity kirjoittajan lukijaryhmään! >>


On hyvä, että keskustelu on siirtynyt käsittelemään yksityistettyjä vanhuspalveluja laajemminkin. Kondis on osa kokonaisuutta, mutta siihen ei nyt pidä juuttua. Tiedetäänhän, että vastaavia hankkeita viritellään Vaasaan muidenkin taholta.


 


Olen koko Kondis-matkan ajan yrittänyt kiinnittää huomiota palvelutalojen maksupolitiikkaan. Tämän tein siksi, että sain läheltä seurata, kuinka kummitätini "ryöstettiin" säätiön omistamassa palvelutalossa. Selvitin asiaa myös erään toimeksiannon johdosta yleisemmin. Ketä asia kiinnostaa, löytää vastauksia hinnoitteluun internetistä.


 


Maksupolitiikka on kaksijakoinen sen mukaan, hoidetaanko henkilöä pitkäaikaisesti laitoksessa vai kotona. Laitoshoidon maksu kattaa käytännössä kaikki hoidon ja huollon kustannukset (myös lääkkeet), minkä lisäksi asiakkaalle jää kuukausittainen käyttövara henkilökohtaiseen käyttöön. Kunnallisen laitoshoidon maksu määräytyy armottomasti tulojen mukaan ja maksuilla on lakiperusta. Yksityisiä pitkäaikaishoidon laitoksia meillä on aika vähän.


 


Avohoidon maksupolitiikka lähtee siitä, että henkilö maksaa itse esim. vuokransa ja lääkkeensä. Jos henkilö on päässyt kunnallisen kodinhoitoavun piiriin, maksu määräytyy tässäkin tulojen mukaan. Muista palveluista peritään tyypillisesti tasamaksu. Nyt kun kunnat ovat riisuneet kodinhoitopalvelun sisällöstä pois siivouksen, asioinnin, kauppa-ja pyykkipalvelun, pikku maksuja on yhä enemmän. Turvapuhelimesta ja päivätoiminnastakin kunnat perivät jo eri maksun. Kunnat voivat periä em. erillispalveluista mitä hintaa tahansa. Avohoidossa olevalla henkilöllä ei ole turvanaan ns. käyttövaraa.


 


Yksityinen kodinhoito ja palvelutalot voivat hinnoitella palvelunsa tietysti vapaasti. Itä-Suomen lääninhallituksen tekemän selvityksen mukaan (2007) palvelutalojen vuokrat vaihtelivat 120-672 €/kk. Lisäksi perittiin peruspalvelumaksua 35-330 €/kk ja hoitopalvelumaksua 108-1720 €/kk. Kaikissa palvelutaloissa ei ole yöpäivystystä, mikä vaikuttaa hintoihin. Yhteen laskettuna edellä mainitut luvut tarkoittavat, että kuukausimaksut yksityisissä palvelutaloissa vaihtelivat 263 €-2722 €/kk. Tämän päälle tulevat siis vielä lääkkeet sekä mahdollisesti ulkoilutuksesta, roskapussin viennistä ym. perittävät maksut.


 


Rakennemuutoksen alkusysäys liittyi hoidon laatuun eli ajateltiin, että jos hoito suinkin on mahdollista toteuttaa laitoksen ulkopuolella, se on inhimillisintä omassa kodissa tai palvelutalossa jos omatoimisuutta on jäljellä. Kun olen työkseni kiertänyt palvelutaloja, tiedän, että halvimpien palvelutalojen taso ei enää riittäisi omalle ikäpolvelleni. Tilkan esimerkki Helsingissä on toisesta päästä eli puhutaan valtavista kuukausimaksuista palvelutaloissa.


 


On siis riittäviä syitä pohtia, miten pitkälle päästäisiin ns. kolmatta tietä kulkien. Katseet on käännettävä mielestäni ponnekkaasti oman kodin puoleen. Kenenkään ei pitäisi muuttaa palvelutaloon vain siksi, että oma koti on riittämättömästi varustettu tai talo hissitön. Vammaiset henkilöt saavat avustusta välttämättömiin muutostöihin kodissa. Vuokralla asuva voi tehdä näitä muutoksia omistajan luvalla. Kuntoutusohjaajat ja uusi vammaisasiamies auttavat muutostöiden junailussa.


 


Nyt olisi sosiaalista kysyntää sille, että myös taloyhtiöt ottavat hyvinvoinnista suuremman vastuun. Asuvatpa henkilöt vuokralla tai omassa asunnossa, taloyhtiöiden pitäisi rynnistää rakentamaan hissit. Tähän toimintaan saadaan avustuksia. Taloyhtiöt voisivat myös palkata talonmiehiä ja jopa omia kodinhoitajia. Näillä konsepteilla avohoito säilyy laadukkaana, mutta tulee paljon halvemmaksi kuin esim. yksityisessä palvelutalossa. Ainakin voitaisiin viivyttää siirtymistä hinnakkaaseen palvelutaloon. Edellä mainittu kehitys ei tapahdu itsestään. Siksi olisi aiheellista tukea sitä esimerkiksi kehittämismäärärahoin ja projektein.


 


Kun tiedetään, että keskieläke on 1200 €/kk, ymmärretään, että palvelutalot eivät ole korkeitten maksujen takia läheskään kaikkien ulottuvilla nykyisellä maksupolitiikalla. Jopa kunnallinen kotipalvelu on osoittautumassa liian kalliiksi kun välttämättömistä täydentävistä palveluista on maksettava erikseen. Tästä syystä tarvitaan asiakasmaksuremonttia ja kannanottoa siihen, edellytetäänkö tulevaisuudessa, että vanhukset ”syövät” ainoan asuntonsakin tarvitsevansa hoivan vastikkeeksi.


 

Kolumnin kirjoittaja:
Nimi: Marjatta Vehkaoja
GSM: 0407220572
Email: marjatta.vehkaoja@netikka.fi
Kotisivu: http://marjattavehkaoja.blogspot.com/

vilperi kysyy: Käsittääkseni Kondis on yksittäisistä yrittäjistä muodostuva palveluja tuottava ryhmä, jotka (omalla riskillään ja omalla pääomallaan) luottavat siihen, että ne yli 55v. henkilöt (jotka vapaaehtoisesti, itse haluten ja omalla rahallaan asuntoja ostaen) jotka asuntoihin muuttavat, kykenevät ja haluavat maksaa haluamistaan palveluista hinnan jolla yrittäjät tulevat toimeen. Yrittäjä, joka ei kisassa ideansa tai kykyjensä puolesta pärjää tipahtaa pois ja toinen astuu hänen tilalleen. Mistä saat uhkakuvasi "vanhusten ryöstämisestä"? Tässähän ei nimenomaisesti ole kyse siitä!
Kirjoittaja vastaa: Kolumnissani toin jo esiin, mikä uhkakuvan takana on. Kokemuksia siitä on valitettavasti kertynyt siitä, miten taloudelliset seikat saattavat muuttua sen jälkeen kun on jo muuttanut senioritaloon. Tilanne kehittyy mahdottomaksi, jos tosiaankin roskapussin viennin tarkkuudella jo pitää maksamaan palveluista erikseen. Pettymykset on koettu suurimmiksi niissä tapauksissa kun senioritaloon on muutettu vielä melko hyvävointisina. Jos asia ei koske itseä, maksuihin ei ehkä vielä ole perehdytty riittävästi. Toinen seikka, johon olen törmännyt on se, että monet senioritaloon haluavat ilmeisimmin olettavat, että kaupungilta saadaan tukea maksuihin. Näinhän ei tule tapahtumaan, ellei kysymys ole henkilöstä, jonka hoidosta on ns. ostopalvelusopimus. Tietenkin jokainen saa tehdä omilla rahoillaan, mitä haluaa. Asia ei jää pelkästään hänen omakseen jos yhteiskunnalta odotetaan ratkaisuihin tukea. Tässä tapauksessa Kondista on päätetty tukea (lisärakennusoikeuden hinnoittelu)rinnastamalla toiminta sosiaali-ja terveyspalveluihin, vaikka kysymys on suurimmalta osalta bisniksestä, jota pitää verrata asuntorakentamiseen.

Unelma kysyy: Puheenjohtajamme Urpilainen on peräänkuuluttanut unelmia. Monelle ikäihmiselle Kondis palveluineen on unelmien koti kun askel lyhenee. Tuossa tekstisi alussa viittasit siihen, että vastaavia hankkeita viritellään Vaasassa muidenkin kuin Kondiksen taholta. Tämä on yllättävä ja hieno uutinen. Toivottavasti se on totta. Toivon että kerrot avoimesti mistä vastaavista hankkeista sinulla on tietoa.
Kirjoittaja vastaa: Tietooni on tullut, että suursijoittaja Airaksinen olisi ainakin vielä jokin aika sitten ottanut esille mahdollisuuden olla mukana myös senioriasumisen edistämisessä. Myös Kasarmin uudisrakentamisen yhteydessä tätä on väläytelty. Minusta olisikin tärkeää, että ihmiset saisivat erilaisia vaihtoehtoja, joista valita jos senioriasuminen kiinnostaa ja siihen on varaa. Kullakin talolla on oma ilmapiirinsä ja omat tapansa, kuten tiedetään. Sijainnillakin voi olla merkitystä. Mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Kun siis varoitan rakentamasta liian suuria yksiköitä, haluan alleviivata monimuotoisuuden tärkeyttä

Salapoliisi kysyy: Ryöstettiinkö sinun kummitätisi säätiön omistamassa palvelutalossa yksityisen hoitosopimuksen perusteella (=epäedullinen sopimus) vai oliko kyse kunnan palvelusopimukseen perustuvasta "ryöstämisestä" mainitsemallasi kunnan lakiin perustuvalla valtuutuksella "armottomasti tulojen mukaan"?
Kirjoittaja vastaa: Mielestäni annoin jo kerran vastauksen, tai ainakin melkein. Kun kummitätini muutti senioritaloon, hän oli vielä hyvinkin omatoiminen. Kaikkia palveluja ei ollut hinnoiteltu siihen mennessä kun hän muutti, uusia hintakategorioita syntyi, hintoja korotettiin ensin ilmoitetusta... Lyhyessä ajassa kummitätini tilanne muuttui, ja hän tarvitsi paljon palveluja. Hän ei ollut mitenkään kyennyt etukäteen arvioimaan, miten paljon palveluja hän tulisi tarvitsemaan. Samalla muuttui hänen taloudellinen tilanteensakin. Tämä masensi häntä melko lailla koska hän koki tulleensa huijatuksi. Loppu tapahtuikin sitten nopeasti.

Salapoliisi kysyy: Et vastannut kysymykseeni! Oliko kysymyksessä perillisten mielestä liian kallis mummon hoito vaiko kunnan valtuuksin tapahtunut "ryöstö"?
Kirjoittaja vastaa: Tekniikka ei salli, että kommenttia täydennetään jälkikäteen. Tätä kyllä yritin kun huomasin heti mokani. Kysymyksessä oli täysin yksityinen senioritalo, kunnalla ei ollut mitään tekemistä maksujen säätelyn kanssa. Perillisistä ei ollut lainkaan kysymys, rintaperillisiä ei edes ollut. Vielä kerran: fiksukaan ihminen ei kykene välttämättä ennakoimaan, mitä maksut hänen kohdallaan tulevat tarkoittamaan jos asia ei ole muuttopäätöksen aikaan ajankohtainen. Pitkäaikaisessa avohoidossa oleville ei ole säädetty lailla käyttövaraa kuten laitoshoidon asiakkaille. Jos taloudellinen ahdinko yllättää sellaisessa yksityisessä palvelutalossa, jonka kanssa kunnalla ei ole ostopalvelusopimusta, vanhuksen eteen voi tulla - jos omaisuutta vielä on - sen myynti. Vanhus voi saada alennuksen niistä maksuista, joista kunta on tehnyt yksityisen palvelutalon kanssa ostopalvelusopimuksen. Viimesijaisesti tulovajetta hoidetaan toimeentulotuella. Jos emme ole varuillamme, vanhushuollon yksityistäminen tulee jakamaan vanhukset kahteen kastiin, jossa verovaroin jäädään hoitamaan vain kaikkein köyhimmät. Resurssien riittävyyttä on vaikea puolustaa pitkässä juoksussa puhe kääntyy puheeksi "heistä". Tuntuuko tutulta?

Vaasalainen 35v kysyy: Max Jakobson sanoo. Yli 85-vuotiaiden lukumäärä kasvaa kaikkein nopeimmin. Vuonna 2050 heitä arvioidaan olevan jo 290 000, kun heitä on nyt 100 000. Väestöennusteen mukainen kehitys merkitsee erittäin suurta haastetta vanhusten hoivapalvelujen järjestämiselle ja rahoitukselle. Julkisen talouden rahoitus joutuu koetukselle työvoiman vähentyessä ja kansantuotteen kasvun hidastuessa. Ikääntymisen aiheuttamiin menopaineisiin on varauduttu. Mutta kun ikääntyvän väestön määrä vuodesta toiseen kasvaa ja työikäisten kansalaisten lukumäärä supistuu, miten ongelma ratkaistaan? ---------------------------- Marjatta hyvä, tämä hoidetaan sitten vain pienmuotoisuudella tai rakennusoikeuksien myymällä gryndereille, niinkö? Tästä puhutaan palvelujen suurista tarpeista eikä asuntoluukkujen rakentamisesta. Eikö Sdp.ssä seurata mediaa ja kansalaiskeskustelua? Jo kaikissa kyselyissä tuli selväksi, että kansa toivoo laadukkaita terveyspalveluita ja panostusta vanhustenhoidon surkeaan tilanteeseen. Huomio, tästä puhutaan panostuksesta. Rakennusoikeuksien myynnin miljoonat ovat tässä mielessä vain vanhusväestölle kohdistuva maksatus eli armoton rasitus. Mitä tulisi tehdä ennen kun annetaan vanhuksille subjektiiviseen oikeuden ihmisarvoiseen hoitoon? Ei näytä hyvältä jos niiden toteutuminen riippuu vain poliitikoista ja virkamiehistä, kuten tässäkin tapauksessa. Vaasalainen 35v
Kirjoittaja vastaa: Hei Nyt mättää tämä tekniikka. Tässä on nyt ihan eri kysymys kuin mihin s-postiini tullut viesti minut klikkaamalla vei. Vastaan tässä kahteen kysymykseen, ensin siihen "näkymättömään" salapoliisin kysymykseen ja sitten Justukselle. Salapoliisille: Tekniikka ei salli, että kommenttia täydennetään jälkikäteen. Tätä kyllä yritin kun huomasin heti mokani. Kysymyksessä oli täysin yksityinen senioritalo, kunnalla ei ollut mitään tekemistä maksujen säätelyn kanssa. Perillisistä ei ollut lainkaan kysymys, rintaperillisiä ei edes ollut. Vielä kerran: fiksukaan ihminen ei kykene välttämättä ennakoimaan, mitä maksut hänen kohdallaan tulevat tarkoittamaan jos asia ei ole muuttopäätöksen aikaan ajankohtainen. *** Ja sitten Justukselle: Ehdotus vanhusten subjektiiviseen hoivaoikeuteen on juuri SDP:stä lähtenyt aloite. Tätä kohti on kuljettu jo melko matka. Terveydenhuollon hoitotakuulla vastataan kaiken ikäisten hoidontarpeeseen. Terveydenhuolto tulee käsittääkseni pysymään varmemmin kunnallisen rahoituksen piirissä kuin muut vanhusten palvelut, siis pitkällä tähtäyksellä. Ensi vuoden alusta lukien kaikilla 75-vuotta täyttäneillä on oikeus päästä kunnan järjestämään arviointiin, jossa käydään yksilöllisesti läpi asiakkaan tarvitsemat sosiaalipalvelut. Lainaan tähän sosiaali-ja terveysministeriön tiedotteesta 234/2008 seuraavan tekstin: "Kunnan on järjestettävä palvelujen tarvearviointi 75 vuotta täyttäneelle muissa kuin kiireellisissä tapauksissa seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Kiireellisissä tapauksissa kunnan on arvioitava sosiaalipalvelujen tarve viipymättä. Kunnan sosiaaliviranomaiseen voi ottaa yhteyttä vanhus itse, hänen omaisensa tai muu henkilö tai viranomainen. Uudistus on tarpeen, sillä yli 75-vuotiailla alkaa ilmetä enenevästi ongelmia selvitä arkielämän tehtävistä, joskin yksilölliset vaihtelut ovat suuria. Kun palveluntarve arvioidaan jo 75-vuotiaana, voidaan ikääntyvän ihmisen ongelmia ehkäistä ennalta ja tarjota hänelle tukea ja oikea-aikaista palvelua. Nykyistä alhaisemmasta ikärajasta hyötyvät erityisesti naiset, joiden fyysinen toimintakyky alkaa 75 vuoden iässä heiketä nopeammin kuin samanikäisten miesten. Kokemukset osoittavat, että sekä asiakkaat että kunnat hyötyvät palvelutarpeen arvioinnista. Stakesin tämän vuoden alussa tekemän tilastokyselyn perusteella noin puolet arvioinnin piirissä olleista vanhuksista on saanut lisää tai uusia palveluja palveluntarpeen arvioinnin perusteella.Palveluarvioinnista karttunut tieto puolestaan helpottaa kuntaa suunnittelemaan palvelujärjestelmäänsä siten, että se vastaa paremmin vanhusväestön tarpeita. Yleisimpiä kunnan tarjoamia palveluja ikäihmisille ovat kotipalvelu tai yhdistetty kotipalvelu ja sairaanhoito eli kotihoito ja siihen liittyvät tukipalvelut, kuten ateriapalvelu, sekä omaishoidon tuki." Onpa vanhushuolto kunnallista tai yksityistä, niin hoivatyöhön tarvitaan lisää käsi-ja jalkapareja kun avun tarpeessa olevien määrä kasvaa. Kunnalliseen hoitoon pääsyn kriteerejä joudutaan nostamaan nykyisestä. Niin on jo käynyt. Vanhusten on varauduttava käyttämään enemmän yksityisiä palveluja ja maksettava ne mahdollisesti kokonaan itse. Teknologiset innovaatiot parantavat mahdollisuuksia jatkaa asumista omassa kodissa. Nyt tarvitaan toimia monella rintamalla, se on selvä. Senioritaloja nousee, toivottavasti kuitenkin niin, että myös pienemmillä paikkakunnilla vanhuksilla säilyy vaihtoehtoja. Paluuta kolmen sukupolven asumismalleihin on edistettävä. Omaisten ja läheisten on otettava enemmän vastuuta vanhuksistaan. Hommaa ei nyt vain hoidella pelkästään veroja maksamalla. Työelämä joustaa jo nyt esim. omaisen pitkäaikaissairauden tai saattohoidon ajaksi. Omaishoidon tukea on mahdollista saada. Joskus on vain asetettava itselleen kysymys, mikä on tärkeintä. Mitä tulee rakennusoikeuden hinnoitteluun, siinä on tietyt yleiset periaatteet. Aivan hyvin niitä voidaan arvioida uudelleen. Näin vältyttäisiin yksityistapausten kirjavasta kohtelusta.

tuleva vainaja kysyy: Yritätkö tahallasi olla ymmärtämättä Kondiksen ja perinteisten palvelutalojen eroa? Ne ovat todellakin kaksi aivan eri asiaa. On turha kärjistää tyylii; "roskien viennistäkin pitäisi maksaa". Kerro todellinen vaihtoehto Kondikselle, sillä nyt on kiire toimia eikä pyrittää vanhaa vaalimyllyä!
Kirjoittaja vastaa: Vanhustenhuollossa terminologia ei ole vakiintunut. Senioritalon ja palvelutalon ero on veteen piirretty viiva. Kondis-konsepti, sellaisessa muodossa kun sitä on esitelty päätöksentekijöille, sisältää moniportaisesti palveluja, joiden käytöstä asukkaat itse päättävät. Voidaan ajatella, että senioritalo muuttuu palvelutaloksi sen mukaan mitä enemmän asukkaat käyttävät tarjottuja palveluja. Lähtökohtana ei ole ollut, että Kondiksella olisi palveluista ostopalvelusopimus Vaasan kaupungin kanssa. Asukkaat olisivat ns. itse maksavia. Näin Kondis rinnastuu täysin yksityisiin palvelutaloihin, joissa on tarjolla hyvin erilaisia palveluja paikkakunnasta ja toimijasta riippuen. Rautalangasta pitäisi nyt ilmeisesti vääntää ne erot, jotka asukkaalle aiheutuvat olosuhteissa ja maksuissa sen perusteella, onko hän "kaupungin hyväksymän palvelusuunnitelman mukaisessa hoidossa" vai itsemaksava. Kehotan surffaamaan netissä ja katsomaan, millaisia käytäntöjä eri senioritaloilla ja palvelutaloilla jo on. Kirjavuus on silmiin pistävää eikä sen perusteella voi tehdä yksioikoisia johtopäätöksiä. Olen halunnut tuoda esille esimerkkejä, ja siten auttaa ihmisiä harrastamaan tavanomaista varovaisuutta suhtautumisessa uudistuksiin, tässä tapauksessa Kondikseen. Ettei tarvitsisi jälkeenpäin sanoa, ettei tiennyt.

Utelias kysyy: Puollatko tulevissa käsittelyissä Kondiksen rakentamista suunnitellulle paikalle Vaasaan?
Kirjoittaja vastaa: Kondiksella on jo varaus ko. paikkaan. Hankkeen yksityiskohdista päätetään myöhemmin. Asemakaavan muutosta ei ole vielä tehty. Lopputuloksen täytyy olla kaupunkikuvallisesti hyvä, sillä hanke on keskellä ydin-Vaasaa. Kondis-hankkeen mitoitus on toinen seikka, johon varmasti joudutaan palaamaan sillä asia liittyy lisärakennusoikeuden määrään.

Unelma kysyy: Voiko kyseisen korttelin nykyinen kaupunkikuvallinen ilme mielestäsi vaarantua Kondiksen esitellyillä suunnitelmilla? Miten sinä mitoittaisit Kondiksen asuntojen ja palvelutilojen määrän? Oletko kertonut näkemyksesi Kondiksen väelle? Pitäisikö heidän mielestäsi saada tieto mahdollisista rajoituksista mitoituksen suhteen?
Kirjoittaja vastaa: Minua ei ole erikseen valistettu Kondiksen suunnalta. Olen perehtynyt asiaan virallisten asiakirjojen ja tietysti median kautta. On ensisijaisesti Kondiksen intressi olla yhteydessä minuun. Periaatteessa päätöksenteon pohjaksi kuitenkin riittää, että päätöksen pystyy tekemään asiakirjojen perusteella. Voin tähän lisätä, että olen vuosikausia asunut Kondiksen naapurikorttelissa, joten tunnen kyllä tienoon varsin hyvin. Kaupunkikuvalliset vaatimukseni nousevat juuri jokapäiväisistä fundeerauksistani. Se KOndiksen "makkara-suunnitelma", jota on väläytelty, on mielestäni lähinnä hirvittävä. Uudisrakentamisen muotokielen on oltava tyyliltään kestävää. On mielestäni täysin selvää, että kaupunkikuvallisista syistä johtuen tarvitaan aiempaa luonnosta parempi suunnitelma. Asemakaavassa joudutaan nimenomaan perehtymään mitoituksiin, esim. asuinalan ja autopaikkojen suhteeseen eli mikä maksimimäärä on teknisesti mahdollista edes rakentaa. Näistä vaihtoehdoista on luonnoksia esitelty. On myös mietittävä, miten liikenne kestäisi Kondiksen kokoisen hankkeen Vaasan kenties ruuhkaisimmassa kulmauksessa. Miten autoliikenne Kondikseen onnistutaan suunnittelemaan niin, ettei olevalle rakenteelle aiheudu kohtuutonta haittaa ja synny kohtuuttomia lisäkustannuksia veronmaksajille? Näihin kysymyksiin tarvitaan vastaus. Aivan liian vähän on kiinnitetty huomiota siihen, että Kondiksen alue on syvässä rinteessä. Mitkään rakennustekniset innovaatiot eivät pysty enää loihtimaan auringonvaloa Kondiksen pihatasolle.

Utelias kysyy: Olet siis sitä mieltä että Kondiksen puuhamiesten pitäisi luopua hankkeesta?
Kirjoittaja vastaa: Olipas omalaatuinen johtopäätös! Lue koko keskustelu uudelleen, ole hyvä. Olemme keskustelleet mm. Kondiksen mitoituksesta ja hankkeen soveltuvuudesta kaupunkikuvaan. Mutta ennen kaikkea keskustelua on käyty yleisellä tasolla yksityisten palvelutalojen maksupolitiikasta unohtamatta vaihtoehtojen tarvetta kun senioritaloja paikkakunnalle rakennetaan.

Mummo 72 kysyy: Kuvio siis kaatuu selkeästi siihen, etteivät kunnan demari-virkamiehet (ja sinä) pysty yhteistyöhön Kondiksen kanssa. Eli kaikki oli pelkää pelleilyä, vanhusväestön k….mistä. Jos tämä on demareiden linjaus ja käsitys demokraattista ,olen siis äänestänytaina väärin. Nyt kohta 73v., tunnen tulleeni petetyksi ja hyväksikäytetyksi.
Kirjoittaja vastaa: Just niin. Kommentit ovat menneet ristiin. Moderaattori - herää! Tämä vastauspyyntö koski Pikipruukki-juttuani. Olen jo vastannut Osalalle kertaalleen. Käytäntö ja ohjeet eivät nyt kohtaa Pikipruukin kerhohuoneitten käytössä. Pyydän vaatimattomasti: selkeyttäkää ja yhtenäistäkää käytännöt, mitä ne ovatkin.

Mummo 72 kysyy: Eräällä taisi mennä spasmat sekaisin, enpä enää yhtään ihmettele.
Kirjoittaja vastaa: Aiemman kommenttini teksti oli tarkoitettu moderaattorille eikä mummolle. Sorry. Olen tämän keskustelun aikana halunnut puhua senioritaloista yleisellä tasolla sekä kritisoinut Kondis-hanketta sen nykymuodossa. Toivon, että hanketta hiotaan, että voin olla sitä kannattamassa.

Kyselijä kysyy: Minulle on kerrottu että olisit saanut Sitralta/Tekesiltä varoja vanhusten palvelujen tutkimista varten. Olet ottanut kantaa Kondiksen maksupolitiikaan, Onko Sinulla hallussasi Kondiksen liiketoimintamalli vai mistä olet saanut tietosi. Sinulla on varmasti käytössäsi myös Kondiksen toimintastrategia ja alustavat laskelmat sekä muita asiakiarjoja? Mitä ne kertovat?
Kirjoittaja vastaa: Olen tehnyt pienen muutaman päivän konsultoinnin Sitralle muistaakseni pari vuotta sitten, mutta asialla ei ollut mitään tekemistä Kondiksen kanssa. Olen saanut tietoni Kondiksesta kaupunginhallituksen jäsenille annettuna informaationa. Tästäkin informaatiosta on jo kulunut runsaasti aikaa.

VÄHÄN TIETOA kysyy: Olen kuullut että n . kuukausi sitten kaupungin ja Kondikset edustajat olisivat tavanneet jonkinlaisessa seminaarissa, missä olisi todettu että kaikki on o.k. Tapaamisesta on myös tehty muistio, jota kondiksen väki on korjailölut siinä olleiden puugtteiden vuoksi. Sinulla on varmasti mahdollisuus saada tämä dokumentti nähtäväksi. Jos jotain Kondiksesta kirjoitat, niin kyllä sinulla täytyy olla hallussasi em. toimintamalli ja kustannuslaskelmat jne. Muistaakseni kondiksen konsepti on luettavissa blogin pdf-linkistä. En v ain sitä löytänyt.
Kirjoittaja vastaa: Tietojesi perusteella muutkin voivat päätellä, onko asioiden valmistelu tässä kaupungissa riittävän avoimeen vuoropuheluun perustuvaa. Mielestäni ei ole. "Käärmestä pyssyyn" asenne ei ole tätä päivää. En saanut kutsua ko. semmaan. Odotan postia Kondiksesta.

VÄHÄN TIETOA kysyy: Menin foorumiin ja kirjoitin foorumin hakulomakkeeseen sanat Kondos-hanke ja toimintamalli löytyi heti. Hakulomakkeeseen pääset ylärivin kohdasrta ja Haku. Siellä on myös tarkennettu haku. Tässä Marjatalle tietoa Kondiksesta: http://www.vaasalaisia.info/keskustelu/index.php?topic=487.0
Kirjoittaja vastaa: Olen nyt siirtynyt jo muihin aiheisiin, mutta pidän vinkin mielessäni. Kiitos.

Rahat talteen kysyy: Jos virkamiehet eivät olisi vitkutelleet Kodishanketta, syistä jotka joskus selviävät, niin hanke olisi nyt siinä vaiheessa että huoneistot olisivat kaupan. Kun epävarmuus pankkeja kohtaan on suuri, olisivat huoneustot menneet kaupaksi vilauksessa. 150 vanhempaa vaurasta paria keskustan palveluja ostamassa. Kuinka monta ihmistä se työllistäisi? Mitä säästöjä toisi kaupungille kun asukkaat vastaisivat itse omista kuluistaan jne. Henkilöt jotka vastustavat tällaista konseptiä tekevät arvaamatonta vahinkoa kaupungille. Omat vanhempani myivät omakotitalonsa aivan äskettäin ja haikailevat nyt Kondistyyppisen palvelun perään.
Kirjoittaja vastaa: Huomaan, että yrität käynnistää keskustelua Kondiksesta uudelleen, pakottaa muottiin ja ikäänkuin mitätöidä esitettyjen kysymysten aiheellisuuden. Kaupungin kaikilla hankkeilla on heijastusvaikutuksia, niin Kondiksellakin. Me emme rakenna kaupunkia vain tämän päivän tarpeita varten. Katseen pitää ulottua kauemmas ja jäljen olla kestävää.

Herran pelko kysyy: Eik Herra ole kieltänyt kivelle kylvämästä. Valuu kuin vesi hanhen selästä jne, jne. Kertauskaan ei ole opintojen äiti. Joka tuuleen kylvää...
Kirjoittaja vastaa: Tuulessa ei ole mitään vikaa, varsinkaan jos se on myötätuuli. Olisi hyvä saada aika ajoin uusi vaihde päälle, että kerkiäisi perille.

Asiat selviää kysyy: Nyt on blogissa juttu, josta selviää jo jotain. Kondis taitaa sittenkin toteutua. Kulutko Sinä onnittelijoiden joukkoon?
Kirjoittaja vastaa: Eikös tätä aihetta ole pyöritetty tällä palstalla jo melko kauan ja eikös ole jo tullut esille, mitä perusteltuja reunaehtoja hankkeelle asetan. Kun hanke tulee täsmämuodossa viralliseen käsittelyyn, katson, miten sitä on kehitetty. Onnittelujen tarve ratkeaa siis myöhemmin. Tänään on sen sijaan ajankohtaista onnitella Nobelin rauhanpalkinnon saajaa Martti Ahtisaarta. Hurraa. Hurraa. Hurraa.

Kysy kirjoittajalta!

Nimesi:
Kysymys:
E-mail:
Bottiesto: Kirjoita tähän kenttään sana "botti", niin varmistamme ettet ole spämmirobotti.
 


Yhteistyökumppaneiden linkkitekstejä hakukoneiden optimointia varten: Metsästys on suomalaisten kansallislaji! Pikavippi on helppo tapa hakea internetistä pikalaina!