Vaasalaisia.info kolumnipalvelu
Lue aktiivisten vaasalaisten kirjoituksia ja aloita itsekin kirjoittaminen!
Kolumnipalvelun etusivu
Puolueet:

Kokoomus   

Sosiaalidemokraatit   

Vihreät - De Gröna   

Pro Vaasa   

Sitoutumaton kolumnisti   

Keskustapuolue   

Perussuomalaiset   

Kristillisdemokraatit   

Vasemmistoliitto   

SKP   

RKP   

Itsenäisyyspuolue   

Senioripuolue.fi   


Vihreät - De Gröna
Puolueen ehdokkaat:

Kari Lajunen

Malcolm Pemberton

Anna Swanljung

Tapio Osala

Asko Halme

Juha Tuomikoski

Sisko-Margit Syväoja

Tytti Hyttilä-Huhta

Jaakko Laukka

Juha Ossi

Ritva-Hillevi Halme

Susanne Wendell

Olli Autio

Timo Lumme

Mika Siltanen

Peku Sommerfeldt

Ville Kaukonen

Sami Ruutikainen

Aatos Lehtola

Tapio A Osala
Tapio Osala

Kari Lajunen
 

 

Kolumnit selaimeesi
RSS-Syötteellä!

 

 

 

 

Anna Swanljung - Vihreät - De Gröna

Arvot ja politiikka  
Lisätty: 10.9.2008

Lue kirjoittajan kaikki kolumnit! >>
Liity kirjoittajan lukijaryhmään! >>

En aio tässä naulata vaaliteesejä seinään, en pureutua johonkin yhteen kaupunkiamme koskevaan asiaan, en luvata kaikille kaikkea enemmän - oikeastaan saattaisin luvata jopa jotakin vähemmän! Sen sijaan haluan avata arvokeskustelun, johon toivon ehdokkaiden ja äänestäjien tarttuvan ja jonka toivon jatkuvan vielä vaalien jälkeenkin.

Yhteisten asioiden hoitamisessa luottamushenkilön oma arvomaailma korostuu. Äänestäjälle on ensiarvoisen tärkeää tietää, minkälaiset elämänarvot omalla ehdokkaalla on. Luottamushenkilö toimii ja tekee ratkaisunsa aina tapauskohtaisesti näiden arvojensa ohjaamana. Kun luottamushenkilö seisoo johdonmukaisesti omien arvojensa takana, hän on rehellinen äänestäjilleen, eikä tekemisiään tarvitse juuri selitellä. Äänestäjän kannalta hankalaksi asian tekee se, jos luottamushenkilön arvomaailma on selkiytymätön, puheet ja teot eivät kohtaa tai tämä toimii arvojen suhteen ristiriitaisesti.

Mietin hyvin pitkään, lähtisinkö ehdokkaaksi tulevissa kunnallisvaaleissa. Myöntyvään päätökseeni vaikutti suurelta osin se, että vaasalaisessa kunnallispolitiikassa on ollut lähes tyhjiö sellaisen arvomaailman kohdalla, jonka itse tunnen sisimmässäni. En silti suostu uskomaan, ettei samalla lailla ajattelevia ihmisiä Vaasassakin olisi. Tämä ääni ei vain ole juurikaan päässyt esiin kunnallisessa päätöksenteossamme.

Monet kyllä kannattavat, ainakin puheiden tasolla, ns. ”hyviä asioita” kuten lähimmäisenrakkautta, ihmisten keskinäistä solidaarisuutta jne. Kristillinen hyvyysajattelu, jossa heikompiosaisista pidetään huolta, on myös yksi oman maailmankuvani peruspilareista. Yleisesti ihmiset, itseni mukaan lukien, myös kannattavat tasa-arvoa, eri vähemmistöryhmien oikeuksia yms. ja toisaalta vastustavat ”pahoja asioita” kuten rikollisuutta ja korruptiota. Jotakin kuitenkin puuttuu…


Kaikkein suurimmaksi ongelmaksi koen enemmistön arvomaailman ihmiskeskeisyyden. Sinänsä siinä ei ole mitään pahaa, että välittää ihmisistä - itsestään ja muista – päinvastoin, se on hyvin tavoiteltava arvo! Mutta ongelma piileekin siinä, että ihmiskeskeisessä maailmankuvassa ihminen ja ihmisen tarpeet nostetaan kaiken yläpuolelle. Ihmiskeskeinen maailmankuva korostaa ihmisen erinomaisuutta ja erilaisuutta suhteessa luontoon, sekä luonnon välinearvoa. Tällainen maailmankuva on länsimaisessa yhteiskunnassa ollut jo niin pitkään vallitseva, ettei sitä moni ole tullut edes kyseenalaistaneeksi.

Kutsun omaa arvomaailmaani elämäkeskeiseksi. Siinä korostuu kaiken elollisen yhteenkuuluvuus ja kumppanuus. Ihminen itse on maailmassani osa kokonaisuutta, ei sen yläpuolella oleva hallitsija. Luonnolla on itseisarvo yhtä tärkeänä osana maailmankaikkeutta. Joku viisas on todennut, että jos länsimaiset ihmiset ymmärtäisivät Jumalan hengen asuvan jokaisessa elävässä olennossa, voisi se mullistaa käsityksemme maailmasta ja johtaa aivan uudenlaiseen elämänkunnioitukseen. Uskon, että tämän ymmärtäessään ihminen itsekin alkaisi voida paremmin.

Käytännössä nykyinen maailma on kuin mekaaninen koneisto: kiivasrytminen, suorituksiin ja tehokkuuteen pakottava. Itsekeskeisyys ja välinpitämättömyys muista, eikä vähiten luonnosta, on lisääntynyt. Huomio kiinnittyy omiin tarpeisiin ja etuihin. Omasta elintasosta ja hyvinvoinnista ei olla valmiita tinkimään toisten hyväksi. Auta armias, jos pitäisi tinkiä omista materiaalisista haluistaan luonnon takia!

Kovuuden lakien vallitessa asioiden tärkeysjärjestyksessä luonto, eläimet ja muut ”sivuseikat” unohtuvat valitettavan usein. Aivan muut asiat, ihmisten asiat, ovat paljon tärkeämpiä. Luonto ja eläimet itse eivät ole muiden sorrettujen ryhmien tapaan itse puolustamassa oikeuksiaan. Siksi jonkun on tehtävä se niiden puolesta! Samoin kuin emme halua vahingoittaa perhettämme, läheisiämme ja ystäviämme, pitäisi olla luonnollista, että emme halua vahingoittaa luontoa ja eläimiä.

Itseäni huolettaa nykyisessä politiikassa sen vaihtoehdottomuus ja aateköyhyys. Tuntuu, että kaikkea toimintaa ohjaa vain yksi arvo – raha. (Talous)kasvua pidetään kehityksen synonyyminä ja ”kehitystä” (mitä se sitten tarkoittaakaan!) pidetään itseisarvona eikä näitä edes kyseenalaisteta. Koska ihminen alentui pelkäksi kuluttajaksi? Kuka vielä saa elämäänsä tarpeeksi sisältöä aineettomista asioista, jotka eivät vaadi luonnonvarojen tuhlausta, jotka eivät maksa mitään – toisen ihmisen läheisyydestä, luonnosta? Mistä kumpuaa elämän todellinen, syvin onni?

Raotin teille ovea arvomaailmaani. Nämä arvot ohjaavat toimintaani ja seison vankasti niiden takana, niin politiikassa kuin henkilökohtaisessa elämässänikin. Mikäli minut valitaan johonkin luottamustehtävään, pyrin edistämään asioita näiden arvojen pohjalta. Toki tiedostan, ettei yksi ihminen pysty ihmeitä tekemään, mutta ainakin voin nostaa keskusteluun asioita tai esittää sellaisia näkökulmia, joista ei ehkä muuten puhuttaisi.

Anna Swanljung


Kolumnin kirjoittaja:
Nimi: Anna Swanljung
GSM: 0405342229
Email: annaswanljung@gmail.com

Reino Kolmonen kysyy: Anne, eikö pitäisi puhua paremminkin itsekeskeisestä arvomaailmasta, joka kulminoituu kulutukseen, kaupalliseen elämään, rahan ja tavaran palvontaan. Eikö ihmiskeskeisyys ole ihan hyvä asia. Usko ihmisten hyvyyteen ja että ihminen pystyy myös hyviin tekoihin itseään ja muita kohtaan. Anne voiko olla tässä maailmassa olemassa mitään muuta tekijää kuin ihminen, joka pystyy tätä maailmaa teoillaan ohjaamaan. Ihminen ja luonto eivät ole toistensa vastakohtia, vaan ovat yhtä luontoa molemmat.
Kirjoittaja vastaa: Kiitos, Reino, hyvistä kommenteistasi. Mukavaa, että kolumnini herätti Sinussa näitä ajatuksia. Itsekin haluan uskoa ihmisen hyvyyteen. Se että kritisoin ihmiskeskeistä arvomaailmaa, ei tee minusta ihmisvastaista – päinvastoin. Pyrin aina ensisijaisesti näkemään hyvää muissa ihmisissä. Uskon myös, että ihmiset pääsääntöisesti haluavat tehdä hyvää toisiaan kohtaan. Itsekeskeisyys kulminoituukin sitten juuri suhteessa muuhun luontoon (niin, ihminen toki on osa luontoa, vaikka nykyihminen onkin itse onnistunut erkaannuttamaan itsensä aika kauaksi siitä). *************** Ihmiskeskeisyydellä tarkoitan käsitystä, jonka mukaan ihminen on maailmankaikkeuden tärkein olento, muiden olentojen yläpuolella. Siksi ihmisen etu käy kaikkien muiden olentojen etujen edellä ja ihmisen tarpeet ovat muiden tarpeita tärkeämmät. Ihminen itse on nostanut itsensä tähän ylivertaiseen asemaan ja ottanut oikeuden alistaa ja käyttää hyväksi muita eläviä olentoja sekä elotonta luontoa omien tavoitteidensa ja pyrkimystensä edistämiseen. Tietysti on selvää, että elääkseen ihmisen on tietyssä määrin pakko käyttää muuta luontoa hyväkseen, mutta luonnon hyväksikäyttö (suoranainen riisto!) on saanut sellaiset mittasuhteet, että siitä voi pahoin jo itse ihminenkin. Olet täysin oikeassa, että ongelman ydin on nimenomaan aivan järjettömän ylimitoitetussa kulutuksessa. Ihminen pärjäisi monin verroin vähemmällä. *************** Kulutushysteria näkyy myös kunnallisella tasolla. Suunnitellaan aina vain uusia ja isompia kauppakeskuksia (näitä kutsutaan jopa ”elämyskeskuksiksi”), jotta ihmiset voisivat kuluttaa aina vain enemmän ja ostaa aina vain enemmän sellaista, mitä eivät oikeasti edes tarvitse. Toinen suuri ongelma mielestäni on asumisväljyyden kasvu eli se, että pitää rakentaa aina vain isompia taloja, vaikka perhekoot eivät olekaan kasvaneet, pikemminkin pienentyneet. Tässäkin suhteessa ihminen pärjäisi niin paljon vähemmällä. *************** Olet myös oikeassa, että ihminen ohjaa maailmaa teoillaan. Itse toivoisin, että nuo teot veisivät lähemmäs ihmisen ja muun luonnon välistä tasapainoa. Toivon, että itse kukin pyrkisi paikallisesti toimimaan parhaansa mukaan niin, että nykyinen kehityssuunta edes hieman muuttuisi.

Kuusisto kysyy: Mikä tulee olemaan tärkein ajamsi asia jos Sinut valitaan?
Kirjoittaja vastaa: Hei, kiitos tärkeästä kysymyksestä. Haluan puolustaa erityisesti niitä, joiden ääni ei muuten tulisi kuuluviin. Tällaisia ovat muun muassa luonto, ympäristö ja eläimet. Niillä ei valitettavasti koskaan ole tarpeeksi puolestapuhujia (tai ainakaan niitä, jotka olisivat oikeasti valmiita tekoihin niiden puolesta). Olisi hienoa, jos ihminen todella ymmärtäisi, että suojelemalla luontoa ja ympäristöä suojellaan myös ihmisen elämän edellytyksia tällä maapallolla. Ajattelen globaalisti, mutta toimin paikallisesti. *************** Erityisenä mielenkiintoni kohteena ovat maankäytön suunnitteluun liittyvät kysymykset. Maankäyttö- ja rakennuslain peräänkuuluttama aito vuorovaikutteisuus ja avoimuus kaavoituksessa ei mielestäni tällä hetkellä toteudu Vaasassa. Tämän asian parantamiseksi ainakin pyrkisin vaikuttamaan. Pyrkisin myös ajamaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja Vaasan kaupungissa. Ympäristö (ja tänä päivänä erityisesti ilmastonmuutoksen hillitseminen) pitäisi ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. *************** Kaupungin päättäjät pääsevät ottamaan kantaa mitä lukemattomampiin erilaisiin asioihin. Jos minut valitaan johonkin luottamustehtävään (oli se sitten valtuusto tai jokin lautakunta), lupaan perehtyä käsiteltäviin asioihin huolella taustoja selvittäen ja kantani kulloiseenkin asiaan muodostan oman arvomaailmani (ks. kolumni) pohjalta. t.Anna

Emmi Juutilainen kysyy: Hei Anna, Olen ilolla seurannut vaalikampanjaasi - ns. oikeat vihreät ei ole vielä sukupuuttoon kuollut laji Vaasassakaan. Ei siinä, että syyttäisin muita "epävihreydestä", meitä on moneen junaan ja hyvä niin. Luonnon hyvinvoinnin nostaminen tärkeimmäksi teemaksi on kuitenkin rohkea veto. Niin moni näissäkin vaaleissa sortuu asioiden yksinkertaistamiseen ja populismiin. Päähäni jäi soimaan kysymyksesi: "Koska ihminen alentui pelkäksi kuluttajaksi?" Allekirjoitan tämän täysin. Jos onnellinen elämä ei löydy ostoskeskuksista, mistä se löytyy? Itse asiassa yritän tässä kautta rantain kysellä mielipidettäsi kaupunkimme kulttuuritarjontaan, minkä itse koen yhtenä tärkeimpänä hyvinvointia tuottavana tekijänä.
Kirjoittaja vastaa: Hei Emmi ja kiitos rohkaisevista sanoistasi!! Mukava huomata myös, etten minäkään ole vielä ihan fossiili vaan ”lajikumppaneita” löytyy. :) Kysymyksestäsi tuli mieleeni muutaman vuoden takainen Älä osta mitään –päivä, jolloin kampanjoimme Vaasan torilla sloganilla ”Kuluta kulttuuria!”. Tuo lentävä lause on mielestäni todella hyvä, sillä kulttuuri on juuri sitä henkistä pääomaa, josta hyvinvointia ammentaa kaiken aineellisen krääsän sijaan. *************** Vaasalainen kulttuuritarjonta on mielestäni monipuolista ja hyvää. Jo siksikin on niin mukava asua Vaasassa. :) Kulttuuria sen laajassa merkityksessä eletään ja tuotetaan ihmisten välisessä kanssakäymisessä päivittäin. Vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa rikastuttaa ja on mielestäni yksi onnellisuuden kulmakivi. Vaasassa pitäisi mielestäni olla kuitenkin enemmän yhteisöllisiä kohtaamisen tiloja, sellaisia ei-kaupallisia(!) tiloja, julkisia ”olohuoneita”, joissa ihmisillä olisi mahdollisuus vapaamuotoisesti tavata toisiaan esim. keskustelujen ja erilaisten ”iltamien” merkeissä. Kulttuuri- ym. yhdistyksille pitäisi kaupungin puolesta osoittaa sellaisia tiloja, joissa voisi ilmaiseksi kokoontua ja olisi mahdollisuus luovaan omaehtoiseen toimintaan ja itsensä toteuttamiseen. Kulttuurikasarmi-hanketta pitäisi ehdottomasti saada vietyä eteenpäin. Se on todella hyvä hanke. Toivottavasti hiljaisuus sen asian ympärillä tällä hetkellä ei tarkoita asian unohdusta vaan että ”hiljaa hyvä tulee” ja kasarmialueesta saataisiin pysyvä kulttuurin keskus kaupunkiin. *************** Eri kulttuurien kohtaamista pitäisi edistää. Onneksi meillä on aktiivista yhdistystoimintaa Vaasassa. Esimerkiksi Kansainvälinen kulttuuriseura Mira tekee todella upeaa työtä. Olisi hienoa, jos myös Vaasan suomenkielinen ja ruotsinkielinen kulttuuri kohtaisivat entistä enemmän. Nyt nämä kaksi ovat turhan erillään toisistaan. *************** Kulttuuriyhdistykset ovat Vaasan todellinen rikkaus ja Vaasan kaupungin tulisi mielestäni mahdollistaa näiden moninaisten eri kulttuurin aloilla toimivien tahojen toimintaedellytykset jatkossakin osoittamalla tiloja tai muutoin tukemalla, esim. pitämällä vuokrat kohtuullisina ja jakamalla avustuksia. Nuorten musiikinharrastamisen ja esiintymisen mahdollisuuksia pitäisi lisätä. Club25 ”alasajo” oli todellinen häpeä Vaasalle! Koulussa nuorten kanssa toimiessani olen huomannut, kuinka äärettömän tärkeä juttu soittaminen ja bänditoiminta on todella monelle nuorelle, erityisesti pojille. *************** Toivoisin, että kulttuurin saralla uusiin ideoihin suhtauduttaisiin ennakkoluulottomasti. Ainakin todella mielenkiintoinen ja harkitsemisen arvoinen oli Kulttuuriseura Miran esitys Koulukatu 47 lunastamisesta kaupungille ja kirjailijatalon rakentamisesta ko. tontille. *************** Kaupungin oma kulttuuritarjonta (sis. kirjastot, teatterit, museot, konsertit, tapahtumat, eri taiteenalojen perusopetus jne.) on mielestäni laadukasta ja siitä on ollut myös ilo saada nauttia niin kulttuurin kuluttajana kuin sen tuottajanakin (soitin useita vuosia Kuula-opistossa klassista kitaraa ja myös esiinnyin kunnes iski hirveä ramppikammo! ;). Vaasa-opiston ja Vasa Arbiksen tarjonta myös kulttuurin saralla on todella monipuolista ja sieltä ovat lukuisat vaasalaiset (itseni mukaan lukien) saaneet paljon sisältöä elämäänsä. On hienoa, että myös lapset on huomioitu hyvin kulttuuritarjonnassa. Kaupungin nuorisotoimi on myös tehnyt todella paljon hyvää nuorten osallistumisen edistämiseksi mm. erilaisin kulttuuriprojektein (olen kuluneen kauden istunut vapaa-aikalautakunnassa, joten tuota nuorisopuolta tullut seurattua aika tiiviisti). Toivottavasti asiat ovat hyvin, elleivät jopa paremmin, jatkossakin! *************** Kuulisin erittäin mielelläni ajatuksia, kommentteja, ideoita… vaasalaisen kulttuurin edistämiseen liittyen! yst.t. Anna

Kysy kirjoittajalta!

Nimesi:
Kysymys:
E-mail:
Bottiesto: Kirjoita tähän kenttään sana "botti", niin varmistamme ettet ole spämmirobotti.
 


Yhteistyökumppaneiden linkkitekstejä hakukoneiden optimointia varten: Metsästys on suomalaisten kansallislaji! Pikavippi on helppo tapa hakea internetistä pikalaina!