Vaasalaisia.info kolumnipalvelu
Lue aktiivisten vaasalaisten kirjoituksia ja aloita itsekin kirjoittaminen!
Kolumnipalvelun etusivu
Puolueet:

Kokoomus   

Sosiaalidemokraatit   

Vihreät - De Gröna   

Pro Vaasa   

Sitoutumaton kolumnisti   

Keskustapuolue   

Perussuomalaiset   

Kristillisdemokraatit   

Vasemmistoliitto   

SKP   

RKP   

Itsenäisyyspuolue   

Senioripuolue.fi   


Vihreät - De Gröna
Puolueen ehdokkaat:

Kari Lajunen

Malcolm Pemberton

Anna Swanljung

Tapio Osala

Asko Halme

Juha Tuomikoski

Sisko-Margit Syväoja

Tytti Hyttilä-Huhta

Jaakko Laukka

Juha Ossi

Ritva-Hillevi Halme

Susanne Wendell

Olli Autio

Timo Lumme

Mika Siltanen

Peku Sommerfeldt

Ville Kaukonen

Sami Ruutikainen

Aatos Lehtola

Tapio A Osala
Tapio Osala

Kari Lajunen
 

 

Kolumnit selaimeesi
RSS-Syötteellä!

 

 

 

 

Tytti Hyttilä-Huhta - Vihreät - De Gröna

KULTTUURI LUO HYVINVOINTIA  
Lisätty: 28.9.2008

Lue kirjoittajan kaikki kolumnit! >>
Liity kirjoittajan lukijaryhmään! >>

Asukkailleen hyvä kunta tarjoaa paitsi työtä ja viihtyisää asumista niin myös asukkaiden tarpeisiin vastaavia, laadukkaita peruspalveluita. Sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden lisäksi kulttuuri ja taide luo perustan ihmisen hyvinvoinnille, antaa elämälle sisältöä sekä lisää yksilön ja yhteisön ymmärrystä itsestään ja ympäröivästä maailmasta.

Taidekaupunkina  Vaasalta edellytetään riittävää resursointia ja toimintamahdollisuuksia kulttuuritoimen julkisille palveluille; teatterit, museot, taidenäyttelytilat, kaupunginorkesteri ja kirjastot. Taidelaitokset tekevät kunnianhimoisesti ja ammatillisesti arvokasta työtään, joten heille on taattava paitsi rahoitus niin myös joustava itsemääräämismahdollisuus luoda omaa linjaansa. Taidealan ammattilaiset ovat oman alansa asiantuntijoita, joten heitä on kuultava esimerkiksi hallinnollisissa ratkaisuissa. Pelkästään taloudelliset tekijät huomioiden ei tälläkään saralla päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Näistä syistä tulee tarkoin harkita  suunnitelmaa Tikanojan taidekodin, Kuntsin ja Pohjanmaan museon hallinnollisesta yhdistämisestä.
 
Julkisten palveluiden lisäksi elävä kulttuurikunta luo mahdollisuudet vapaille taideryhmille; teatteriryhmät, kuorot, kuvataideryhmät. Tarvitaan tiloja ja tukea esim. nuorten bändiharrastukseen. Pienten taideryhmien lisäksi tulee tukea ihmisten omaehtoista taideharrastusta, mikä antaa elämään sisältöä ja luo kulttuurista pääomaa. Erityisesti harrastusmahdollisuudet on turvattava ihmisille, jotka esim. ikääntymisen, liikuntarajoitteisuuden tai jonkin muun syyn vuoksi eivät itse luontevasti pääse tarjottavien harrastusten pariin. Kulttuurin ja taiteen tulee olla osa hyvää ihmisarvoista ja vireyttävää hoitoa asuipa  ihminen sitten laitoksessa, palvelukodissa tai kotihoidossa.  Niin taiteesta nauttiminen kuin taiteen omaehtoinen harrastaminen on ihmisen oikeus eri elämäntilanteissa. Tämä tarkoittaa paitsi ihmisten luo tuotavaa taidetta niin myös esteetöntä pääsyä teattereihin, taidenäyttelyihin ja konsertteihin.

Koulujen taideaineet ovat viime vuosina saaneet taistella asemastaan muiden aineiden rinnalla. Lasten ja nuorten terveen kasvun kannalta taideaineiden merkitys on keskeinen ja niiden asema on opetusohjelmassa taattava.  Tämä edellyttää ammattitaitoisten taidekasvattajien palkkaamista sekä riittävää taideaineiden tuntimäärien turvaamista perusopetuksessa.

Kulttuurilla ja taideharrastuksilla voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ihmisten osallisuutta. Eri elämäntilanteissa olevien ihmisten osallisuus on elävän yhteisön perusta. Esim. maahanmuuttajien resursseja ja osallisuutta yhteisön täysivaltaisena osana ei vielä ole täysin mahdollistettu.  Tuomalla taiteen keinoin esiin helposti valtapuheelta syrjään jääviä tarinoita, voidaan edistää suvaitsevuutta, erilaisuuden ymmärtämistä sekä moniarvoistaa yhteisöä ja rakentaa yhteisyyttä ihmisten välille.


Tytti Hyttilä-Huhta
Lehtori, YTM

Kolumnin kirjoittaja:
Nimi: Tytti Hyttilä-Huhta
GSM: 0405612964
Email: tytti.hyttila-huhta@puv.fi

vaasalainen kysyy: Ryhdy tosissasi vaalityöhön. Lähetä oman koneesi osoiterekisterristä ystävillesi ja liiikekumppaneillsi tieto kolumnistasi ja tukiryhmästäsi sekä pyydä heitä välittämään tieto edelleen mahdollisimman laajalle. Rekisteröidy foorumiin ja ryhdy keskustelemaan äänestäjiesi kanssa. Jalkaudu ihmisten joukkoon.
Kirjoittaja vastaa: Kiitoksia. Otan neuvosta vaarin.

Risto Jalonen kysyy: Miten sinun mielestäsi näitä valtapuheelta syrjään jääviä tarinoita tuodaan taiteen keinoin parhaiten esiin ? Ja mikä on se valta, joka päällimmäisenä puhuu ? Miten täysin mahdollistetaan maahanmuuttajien resurssit ja osallsuus tulla yhteison täysivaltaiseksi osaksi ? Ja minkä yhteisön ? Js miksi osaksi ?
Kirjoittaja vastaa: Kiitos kysymyksestäsi. Nostat esille tärkeitä asioita. Itse asiassa vastasin jo eilen sinulle, mutta jostain syystä vastaukseni ei päätynytkään sivustolle. Uusi yritys: Moniarvoisessa/ monikulttuurisessa yhteisössä kuuluvat ja näkyvät erilaiset mielipiteet, kokemukset ja elämäntarinat niin päätöksenteossa, mediassa, työelämässä kuin elämässä yleensä. Valtapuheella tarkoitan niitä näkemyksiä, arvoja ja elämäntapoja, jotka ovat vahvasti esillä. Monenlaisin keinoin voidaan edistää ja vahvistaa moniarvoisuuden toteutumista. Ruohonjuuritason vaikutuskanavia tulee vahvistaa ja työelämää sekä koulutusta kehittää siten, että ihmisillä taustasta riippumatta on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan. Myös taiteen ja sosiaalialan menetelmiä yhdistämällä on toteutettu Suomessakin monia projekteja. Itselläni on viime keväältä vaikuttava kokemus Upsalan kaupunginteatterissa, jossa näin maahanmuuttajien kokemuksista Ruotsissa rakennetun esityksen. Näyttelijät olivat taustaltaan maahanmuuttajia. Katseen suunta oli valtaväestö ennakkoluuloineen ja hämmentävine tapoineen. Esitys on saanut suuren suosion ja herättänyt keskustelua, mikä osaltaan lisää ihmisten ymmärrystä toisistaan. Tämä oli mielestäni hyvä esimerkki yhteisödraamasta, johon menetelmään olen itse perehtynyt. Myös kuvataideprojekteille on tilausta tällä saralla.

Risto Jalonen kysyy: Jos ei osaa vastata ensimmäiseenkään kysymykseen, niin mitäs sitten, kun se toinen tulee ?
Kirjoittaja vastaa: Olen vastannut jo kaksi kertaa kysymykseesi, mutta vastaus ei jostain syystä ole tullut sivustolle. Nyt olen palannut reissusta ja yritän uudelleen. Eli vastaan kyllä kysymyksiisi. Toivottavasti nyt onnistuu.

Kysy kirjoittajalta!

Nimesi:
Kysymys:
E-mail:
Bottiesto: Kirjoita tähän kenttään sana "botti", niin varmistamme ettet ole spämmirobotti.
 


Yhteistyökumppaneiden linkkitekstejä hakukoneiden optimointia varten: Metsästys on suomalaisten kansallislaji! Pikavippi on helppo tapa hakea internetistä pikalaina!